Møder og udbytte

Mødekultur

Kultur er et vidt begreb og dækker og mange underbegreber. Et af disse er mødekultur. Mødekultur bruges som oftest når der tales om hvordan møder afvikles på en arbejdsplads. Men begrebet er dog dækkende for møder generelt og kan derfor bruges om møder i alle henseender.

Mødekulturen på en arbejdsplads eller en studiegruppe har stor betydning for udbyttet af møderne – ligesom de kursuslokaler eller konferencelokaler, hvor møderne afholdes i også har. Kontrasterne er det meget løse møde, hvor der slet ingen regler er og det meget organiserede møde, hvor der er regler for alt. Hvad der må siges hvornår og af hvem.

Mødekulturen i Danmark har en tendens til at være meget fokuseret på demokrati. Det vil sige at det er vigtigt at alle bliver hørt. Det kan både have fordele og ulemper. Ulempen er at det kan forårsage en masse spildtid, der er mange som skal høres selvom de reelt ikke har noget relevant at byde ind med. Omvendt er det en fordel, da det betyder at alle høres også dem som ikke siger så meget men alligevel har en stor viden. Det forhindrer dermed at det kun er de personer som bare elsker at høre dem selv snakke, der kommer til orde.

Lederen har et stort ansvar for mødekulturen og derfor for udbyttet af mødet. Lederen skal klart og tydeligt definere rammerne og formålet med mødet. Samtidigt skal der efter mødet laves klare og konkrete konklusioner/opsummeringer.  For medarbejderne gælder det om at holde fokus inden for de rammer der er afstukket af lederen. Medarbejderne skal se et møde som en mulighed for at skabe resultater igennem konstruktive og åbne diskussioner – ikke blot som en social sammenkomst og et afbræk i dagens daglige rutiner.

Skriv et svar